..бусад

Шар тал багийн ИНХ-ыг хэсэгчилэн зохион байгууллаа.

Шар тал багийн ИНХ-ыг 9 дүгээр сарын 09, 10-ны өдрүүдэд Баян-Улаан, Молцог Хар нүдэн, Урд нуруу 3 чиглэлд зохион байгуулж 105 малчин өрхийг хамрууллаа. Багийн хурлаар Багийн Засаг даргын 2020 оны ажлын тайлан, Отор нүүдэл, өвөлжилт хаваржилтийн бэлтгэл хангах, малчидтай гэрээ байгуулах зэрэг асуудлуудыг хэлэлцлээ. Мөн багийн ИНХ-аас бэлчээр хамгаалах тухай шийдвэрийг хэлэлцэж баталлаа.

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.