ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДЛАА.

2024 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдөр Засаг даргын дэргэдэх зөвлөл шинэчлэгдсэн бүрэлдэхүүнээр хуралдаж, дараах асуудлыг хэлэлцэж, шийдвэр гаргаж ажиллалаа. 1. Сумын аваргууд шалгаруулах - Илтгэгч: Шар тал багийн Засаг дарга Э.Пүрэвжаргал, ХанШахайт багийн Засаг дарга Д.Содномдорж 2. Өвөлжилтийн ...

Мэдээ, мэдээлэл