2022 оны жилийн эцсийн мал тооллого амжилттай явагдаж дууслаа.

Баяннуур сум 2022 онд 149760 толгой мал тоолуулж, сүүлийн 5 жил дараалан  5 төрөл дээр нь  13,8  хувиар өсгөсөн байна. Үүнд Тэмээ - 338, Адуу - 8390, Үхэр - 11920, Хонь - 76982, Ямаа - 52130 тоологдсон байна. 

2023-01-09 11:45:48