..бусад

"Цэгцэлж байрлуулах" сарын аян зохион байгууллаа.

Аймгийн хэмжээнд "Бүтээмж-Чанарыг сайжруулах жил"-ийн ажлыг зарласантай холбогдуулан сумын хэмжээнд төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний дагуу 2 дугаар сарыг сумын төрийн байгууллагуудын хэмжээнд "Цэгцэлж байрлуулах" сарын аян болгон ажиллалаа. Аяны хүрээнд удирдамж гарган 3 чиглэлийн хүрээнд ажил зохион байгуулсан бөгөөд ажлын хэсэг 3 дугаар сарын 01-ний өдрөөс байгууллагуудад ажиллаж байгууллага, төрийн албан хаагчдын баримт бичиг, өрөө тасалгааны эмх цэгц, компьютерийн эмх цэгцтэй танилцаж дүгнэлээ.

  Зарлал мэдээлэл

  • 2021-04-21 08:39:27

  • 2021-04-21 08:39:08

  • 2021-04-21 08:38:45

  • 2021-04-21 08:38:26

  • бусад

  © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.