Хуудас:  1   2  ( 12 мэдээ )

"Бүтээмж-Чанарыг сайжруулах жил"-ийн ажлын хүрээнд зохион байгуулсан "Цэгцэлж байрлуулах" сарын аянд амжилттай оролцсон төрийн байгууллага, албан хаагчдыг шагнаж урамшууллаа. Аянд байгууллагуудаас Цэцэрлэг, төрийн албан хаагчдаас 1-р байр ЗДТГ-ын Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч Н.Бүрэндүүрэн, 2-р байр ЭМТ-ийн эмч О.Баярмаа, 3-р байранд ЕБС-ийн багш Д.Эрдэнэтуяа нарыг тус тус шалгарууллаа.

Дэлгэрэнгүй ..

"Бүтээмж-Чанарыг сайжруулах жил"-ийн ажлын хүрээнд Ерөнхий боловсролын сургууль бүтээлч ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Уг бүтээл ажилд байгууллагын хэмжээнд шинэ сортын цэцэг, мод бут тарьсан, мэдээллийн самбар, Кайзен саналын хайрцаг, хогоо ангилан ялгах, батерей цуглуулах сав байршуулж, Үр боловсруулах туршилтын талбайг байгуулан ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй ..

"Бүтээмж-Чанарыг сайжруулах жил"-ийн ажлын хүрээнд Эрүүл мэндийн төв нь бүтээлч ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Байгууллагын гадна гэрэлтүүлэг, яаралтай тусламжийн эрэмбэлэн ангилалтын самбар, эмийн гаж нөлөөний самбар, хугацаат эмийн самбар, “Хандлага-Бүтээмж”-Кайзeн самбар нийт 1593300 төгрөгийн санхүүжилтыг зарцуулан ажилласан байна. Эрүүл мэндийн төвийн бүтээлч ажлуудыг хийж гүйцэтгэснээр эмч, эмнэлгийн ажилтны ажиллах нөхцөл сайжирч, ажил хөнгөвчлөгдөж, хэвтэн эмчлүүлэгчдийн сэтгэл хангамж сайжирна гэж үзэж байгаа юм.

Дэлгэрэнгүй ..
"Бүтээмч-Чанарыг сайжруулах жил"-ийн ажлын хүрээнд тус сумын Моносхон цэцэрлэгийн багш ажилчдын байгууллагын хэмжээнд хийсэн бүтээлч ажлуудтай ажлын хэсгийн гишүүд танилцлаа. Байгууллагын гадна гэрэлтүүлэг, мэдээллийн самбар, хүндэтгэлийн булан, махны скалад зэргийг шинээр хийснээс гадна хүүхэд бүрт хүртээмжтэй байх зорилгоор (математик, хэл яриа, туршилт танин мэдэхүй, хөгжим, дүрслэх урлаг, хөдөлгөөн эрүүл мэнд) ойролцоогоор 35 багц нэр төрлийн сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг хийж нийт 3.1 сая төгрөгийн санхүүжилтыг зарцуулж ажилласан байна.
"Бүтээмж-Чанарыг сайжруулах жил"-ийн ажлын хэсэг
Дэлгэрэнгүй ..
Covid-19 цар тахалтай холбогдуулан сургалт мэдээллийн ажлыг цахимаар хүргэж байна. Аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу 2021 оныг "Бүтээмж-Чанарыг сайжруулах жил" болгон зарласан тул БҮТЭЭМЖ сэдвээр ААН байгууллага, төрийн байгууллага, албан хаагчид сургалт, мэдээлэл хүргэж байна.
Сумын ажлын хэсэг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дэлгэрэнгүй ..

Аймгийн хэмжээнд "Бүтээмж-Чанарыг сайжруулах жил"-ийн ажлыг зарласантай холбогдуулан сумын хэмжээнд төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний дагуу 2 дугаар сарыг сумын төрийн байгууллагуудын хэмжээнд "Цэгцэлж байрлуулах" сарын аян болгон ажиллалаа. Аяны хүрээнд удирдамж гарган 3 чиглэлийн хүрээнд ажил зохион байгуулсан бөгөөд ажлын хэсэг 3 дугаар сарын 01-ний өдрөөс байгууллагуудад ажиллаж байгууллага, төрийн албан хаагчдын баримт бичиг, өрөө тасалгааны эмх цэгц, компьютерийн эмх цэгцтэй танилцаж дүгнэлээ.

Дэлгэрэнгүй ..

"Бүтээмж-Чанарыг сайжруулах" жилийн ажлын нээлтийг 2 дугаар сарын 05-ны өдөр Иргэний танхимд зохион байгууллаа. Сумын Засаг дарга Л.Одончимэг арга хэмжээг нээж үг хэлсэн бол ажлын хэсгийн ахлагч Засаг даргын орлогч Б.Агваан жилийн ажлын хүрээнд гарсан аймаг, сумын засаг даргын шийдвэр, удирдамж, болзолыг танилцууллаа. Ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга, ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн Д.Оюунбилэг жилийн ажлын төлөвлөгөөг танилцуулж, "Хөдөлмөрийн бүтээмж" сэдвээр сургалт хийлээ. Мөн арга хэмжээнд оролцсон 25 төрийн албан хаагчдад гарын авлага материал бэлтгэн тарааж ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй ..
Хуудас:  1   2  ( 12 мэдээ )

Зарлал мэдээлэл

  • 2021-04-21 08:39:27

  • 2021-04-21 08:39:08

  • 2021-04-21 08:38:45

  • 2021-04-21 08:38:26

  • бусад

© 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.