..бусад

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл хуралдлаа.

Сумын ИТХ-ын дэргэдэх Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл 2 дугаар сарын 25-ны өдөр хуралдаж 2019 онд хэрэгжүүлэн ажиллах ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэж 14 ажил зохион байгуулахаар баталлаа. 

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.