..бусад

Засаг даргын зөвлөлийн 2-р хурал боллоо.

Сумын Засаг даргын зөвлөл 2 дугаар сарын 27-ны өдөр хуралдаж, ЗДТГ-ын төрийн захиргааны албан хаагчдын 2018 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж цаашид хэрэгжүүлэх ажлын чиглэлээр үүрэг чиглэл өгч ажиллалаа.

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.