..бусад

Урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийлээ.

“Миний гэр аюулгүй орчин” аяны хүрээнд Эрүүл мэндийн төвийн эмч нар 3 дугаар сарын 12, 13-ны өдрүүдэд Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-9-р ангийн 250 суралцагчдыг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрууллаа.

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.