..бусад

Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчид 2018.05.15-16-ны өдрүүдэд сонгогдсон тойрогтоо ажиллалаа.

Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчид 2018.05.15-16-ны өдрүүдэд сонгогдсон тойрогтоо ажиллаж, Өлзийт багийн 1 чиглэлд 64 өрхийн 85 иргэнд, Шар тал багийн 3 чиглэлд 108 өрхийн 155 иргэнд сум орон нутгаас хэрэгжүүлж буй ажил, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын талаар мэдээлэл хийж, 240 иргэнээс гарсан санал хүсэлтийг сонсож, 88 санал хүсэлтийг нэгтгэн сумын ИТХТ-ийн тогтоолоор холбогдох мэргэжилнүүд хариуцуулан 6-р сард зохион байгуулагдах багийн ИНХ-аар шийдвэрлэлтийн талаар мэдээллийг хийж ажиллахаар боллоо.

 

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.