..бусад

ИТХ-ын III хуралдаан 2016.12.15-ны өдөр хуралдаж 4 асуудал хэлэлцэж баталлаа.

       Сумын ИТХ-ын III хуралдаан 2016.12.15-ны өдөр хуралдаж 4 асуудал хэлэлцэж баталлаа. Үүнд:

1. Сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2016 оны үндсэн чиглэлийн биелэлт, 2017 оны зорилт

2. 2016 оны төсвийн гүйцэтгэл, тодотгол

3. 2017 оны төсөв батлах

4. ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах

 

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.