УЛААН ХЭРЭМ

           Баян-Улаан уулын зүүн хормой Шар тал хоёрын нийлэх уулзвар газарт Улаан хэрэм хэмээх томоохон шороон хэрэм оршино. Энэхүү хэрэм нь шороо дагтаршуулан үйлдсэн бөгөөд дөрвөлжин зохиомжтой. Хэрэмэнд хятаны цэргийн эрх баригсад болон худалдаачид, гар урчууд, газар тариаланг захирагч нар сууж байсан.

2022-10-17 16:56:08