АЖИЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ УДИРДАМЖ

Иргэдэд төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, тэгш хүртээмжтэй хүргэх, олон шатлалт үйлчилгээг цогцоор нь хүргэх зорилгоор Өлзийт баг болон Өлзийт багт амьдарч байгаа иргэдэд 3 сарын 6-ны өдрөөс 3 сарын 24 -ний өдрийг хүртэл Хороолол, хорооллоор нь иргэдийг хүлээн авч үйлчилнэ. Иргэд та бүхэн идэвхтэй хамрагдана уу?

2023-02-28 14:36:20