ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДЛАА.

АСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДЛАА. 
Сумын Засаг даргын дэргэдэх зөвлөл 2023 оны 2 сарын 8-нд хуралдаж дараах асуудлыг хэлэлцэж, шийдвэрлэлээ. 
1. Цагаан сарын баяраар сумын Тэргүүний хүмүүсийг шалгаруулах
2. Цагаан сарын баяраар Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай. 
3. Өвөлжилтийн нөхцөл байдлын тухай

2023-02-08 12:29:01