АЖЛЫН ХЭСЭГ ХУРАЛДЛАА.

АЖЛЫН ХЭСЭГ ХУРАЛДЛАА.
Сумын ИТХ-ын 2022 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн ээлжит XI-р хуралдаанаар 2023 оныг "Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих жил" болгон зарласан.
2023 оны 1 сарын 24-ний өдөр "Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих жил"-ийн ажлын хэсэг хуралдаж, ажлын төлөвлөгөөг баталлаа.

2023-01-24 17:54:44