УЛСЫН ТӨСВИЙН 15,877.0 САЯ ТӨГРӨГНИЙ ШИРЭЭ, САНДЛААР ХАНГАГДЛАА.

Аймгийн Засаг даргын "Шинэ хөгжлийн зам" мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд боловсролын байгууллагыг хатуу, зөөлөн эдлэл, тоног төхөөрөмжөөр хангах заалтын хүрээнд тус сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2 ангийг Улсын төсвийн 15,150.0 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар ширээ, сандал, мөн "Моносхон" цэцэрлэгт 727,000 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хүүхдийн ширээ, аяга хатаагчаар хангагдлаа.

2023-01-16 16:29:10