ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДЛАА.

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДЛАА.
 Өнөөдрийн хуралдаанаар "Аймгийн аварга малчин өрх", "Аймгийн Хошой аварга малчин өрх" шалгаруулах асуудлыг тус тус хэлэлцлээ. "Аймгийн аварга малчин өрх"-д 3 өрхийн тодорхойлолт, "Аймгийн хошой аварга малчин өрх"-д нэг өрхийн тодорхойлолт ирснээс журмын шаардлага хангасан 2 өрхийн тодорхойлолтыг  аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт уламжлахаар шийдвэрлэлээ.

2023-01-11 09:32:48