СУМЫН ТӨВИЙГ БҮРЭН КАМЕРЖУУЛЛАА.


Сумын Засаг даргын "Шинэ хөгжилд хамтдаа мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан сумын төвийг бүрэн камержуулах ажлыг үе шаттай зохион байгуулах заалтын хүрээнд сумын ОНХС-ийн 9.950,0 сая төгрөгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар "Өнө тэгш арвижих" ххк компанитай гэрээ байгуулан сумын төвийг бүрэн камержуулах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Нэг чигийн 6 камер болон 360 градус эргэдэг 7 камер суурилуулсан бөгөөд сумын төвийг камерын хяналттай бүс болголоо.

2024-06-26 15:55:24