ЗАРЛАЛ

 

Улсын хэмжээнд өнөөдрөөс гэр бүлийн хэрэгцээнд эзэмшил газар шинээр авах хүсэлтийг egazar.gov.mn сайтруу орж илгээж байна. Иймд та бүхэн тус хаягт нэвтрэн аймгийн хэмжээнд олгогдож байгаа газруудаас харж сонгон хүсэлтээ илгээх боломжтой. Лавлах утас:70342348

Өмчлөлийн газар авах бол хэвлэмэл хуудсаар авна.

2024-05-29 10:17:10