Өлзийт, Шар тал, ХанШахайт багийн өдөрлөг 2024 оны 5 сарын 15-ны өдрийн 11 цагт Соёлын төвд болно.

Өлзийт, Шар тал, ХанШахайт багийн өдөрлөг 2024 оны 5 сарын 15-ны өдрийн 11 цагт Соёлын төвд болно. 

2024-05-14 09:50:43