АЙМГИЙН АВАРГА МАЛЧИН ӨРХҮҮД ШАГНАЛАА ГАРДАН АВЛАА.

Аймгийн аварга малчин өрхөөр:
- Шар тал багийн малчин Андрей овогтой Отгонбаатар, 
- Шар тал багийн малчин Бүлтгэр овогтой Гантөмөр, 
- Шар тал багийн малчин Мягмар овогтой  Пүрэвдорж нар тус тус шагнагдлаа. 

2024-01-31 10:44:33