2024 оны хагас жилийн мал тооллогын ажил эхэллээ. Түүврийн аргаар сонгогдсон малчид, мал бүхий иргэд идэвхтэй хамрагдана уу.

2024 оны хагас жилийн мал тооллогын ажил эхэллээ. Түүврийн аргаар сонгогдсон малчид, мал бүхий иргэд идэвхтэй хамрагдана уу.

2024-05-29 10:16:21