Хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн бүртгэл сумандаа хийх эрхтэй боллоо.

Улсын бүртгэгч Н.Бүрэндүүрэн Хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн бүртгэл сумандаа хийх эрхтэй боллоо. Хоршооны гэрчилгээ, газар, үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээгээ иргэд, малчид сумаасаа авч, барьцааны гэрээгээ сумандаа бүртгүүлэх боломж бүрдлээ.

2024-05-20 10:19:01