МАЛЫН СЭГ ЗЭМИЙГ БҮРЭН УСТГАЛАА.

Малын сэг зэм булах устгалын ажлыг зохион байгуулж,  нийт 71.0 мянга гаруй малын сэг зэмийг устгалаа.  Орхон аймгийн зэвсэгт хүчний 186-р  цэргийн ангийн 2-р ээлжийн 10 албан хаагч, Төрийн байгуулагын 60 алба хаагч, гэрээ байгуулагч иргэн 4, Нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд 7 иргэнийг хамруулан  4-р сарын 17-аас 4 сарын 30-ны өдрүүдэд ажиллаж сэг зэмийг булж бүрэн устгалаа. Энэхүү ажилд 29.371.600 сая төгрөгний зардал гаргалаа. 
Иймд Ухаа, Хар нүдэнгийн 2 карьерыг бүрэн хаасан тул малын сэг зэм,  ахуйн хог хаягдал хаяхгүй байхыг анхаарна уу‼️‼️‼️

2024-05-07 10:57:26