..бусад

Орон нутгийн зөвлөл байгуулах тухай

         Орон нутагт ДЗОУБ-ын БХНХХ-өөс явуулж буй үйл ажиллагаа, малжуулах төсөл болон бусад тусламж хандивыг шийдвэрлэх үүрэг бүхий "Орон нутгийн хөгжлийн зөвлөл"-ийг шинэчлэн байгуулсан тухай

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.