..бусад

Орон нутгийн зөвлөл байгуулах тухай

         Орон нутагт ДЗОУБ-ын БХНХХ-өөс явуулж буй үйл ажиллагаа, малжуулах төсөл болон бусад тусламж хандивыг шийдвэрлэх үүрэг бүхий "Орон нутгийн хөгжлийн зөвлөл"-ийг шинэчлэн байгуулсан тухай

  Зарлал мэдээлэл

  • 2021-04-21 08:39:27

  • 2021-04-21 08:39:08

  • 2021-04-21 08:38:45

  • 2021-04-21 08:38:26

  • бусад

  © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.