Хуудас:  1  ( 9 мэдээ )

         Орон нутагт ДЗОУБ-ын БХНХХ-өөс явуулж буй үйл ажиллагаа, малжуулах төсөл болон бусад тусламж хандивыг шийдвэрлэх үүрэг бүхий "Орон нутгийн хөгжлийн зөвлөл"-ийг шинэчлэн байгуулсан тухай

Дэлгэрэнгүй ..

Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20.1.8 дахь заалтыг үндэслэн ТОГТООХ нь

Дэлгэрэнгүй ..

Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18.1.3, аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2000 оны 96 дугаар тогтоолын “Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн үндсэн хөрөнгийг данснаас хасах журам”, аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 154 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийг дуудлагаар худалдах журам”-ыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

Дэлгэрэнгүй ..
Хуудас:  1  ( 9 мэдээ )

Зарлал мэдээлэл

  • 2021-04-21 08:39:27

  • 2021-04-21 08:39:08

  • 2021-04-21 08:38:45

  • 2021-04-21 08:38:26

  • бусад

© 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.