..бусад

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай

Сумын Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу. 

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.