..бусад

Шинээр томилогдсон сумын Засаг дарга ажлаа хүлээн авлаа

Сумын ИТХ-ын 7 дахь удаагийн сонгуулийн "Анхдугаар" хуралдаанаар МАН-ын төлөөлөгч Бямбадорж овогтой Ёндонг нэр дэвшүүлж аймгийн Засаг даргад уламжилснаар аймгийн Засаг даргын 2016.11.03-ны өдрийн Б/90 дүгээр захирамжаар томилогдов.

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.