..бусад

Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг

Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.1, 26.1.3, 26.1.6, 26.1.7, 26.1.9 дүгээр заалт, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын тушаалаар 2015 оны 11 дүгээр сард Зохион байгуулагдах "Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг"-ийн бэлтгэл ажлын хүрээнд аймгийн Онцгой комисс, Гамшгаас хамгаалах алба, сумын орон тооны бус штаб, мэргэжлийн анги, сайн дурын хэсгийн бэлтгэл бэлэн байдлыг манай суманд 2015 оны 11 дүгээр сарын 05,06-нд шалгалт хийж бэлэн байдлыг шалгалаа.

  Зарлал мэдээлэл

  • 2021-04-21 08:39:27

  • 2021-04-21 08:39:08

  • 2021-04-21 08:38:45

  • 2021-04-21 08:38:26

  • бусад

  © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.