..бусад

Covid-19 урьдчилан сэргийлэх эхний вакцинжуулалт хийгдлээ.

Тус суманд Covid-19 урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын ажил хийгдэж 90 тун вакцин ирснийг эхний ээлжинд сумын Онцгой комиссын бүрэлдэхүүн, цагдаа, эрүүл мэндийн төв, ЕБС, цэцэрлэгийн багш нарыг хамруулахаар ажиллалаа. 

  Зарлал мэдээлэл

  • 2021-04-21 08:39:27

  • 2021-04-21 08:39:08

  • 2021-04-21 08:38:45

  • 2021-04-21 08:38:26

  • бусад

  © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.