..бусад

Бүх нийтийн цэвэрлэгээг зохион байгууллаа.

Нийтийн эзэмшлийн зам талбайг төрийн байгууллагын албан хаагчид, айл өрхүүдийн хашаа, гудамжны хог хаягдлыг иргэд цэвэрлэх ажлыг 3 дугаар сарын 20, 21-ний өдрүүдэд нэгдсэн зохион байгуулалтаар хийж гүйцэтгэлээ.

  Зарлал мэдээлэл

  • 2021-04-21 08:39:27

  • 2021-04-21 08:39:08

  • 2021-04-21 08:38:45

  • 2021-04-21 08:38:26

  • бусад

  © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.