..бусад

Сургалт зохион байгууллаа.

"Нэг өрх -"Нэг зорилго" хөгжлийн үйлчилгээг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар сумын нийгмийн ажилтан Д.Өрнөхдэлгэр 15 өрхөд танилцуулж, Эрүүл мэндийн төвийн сургалтын арга зүйч Б.Анхцэцэг Эрүүл амьдралын хэв маяг сэдвээр 2 дугаар сарын 26-ны өдөр сургалт зохион байгууллаа.

  Зарлал мэдээлэл

  • 2021-04-21 08:39:27

  • 2021-04-21 08:39:08

  • 2021-04-21 08:38:45

  • 2021-04-21 08:38:26

  • бусад

  © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.