..бусад

Иргэдэд түлээ нүүрсний дэмжлэг үзүүллээ.

Онцгой нөхцөл байдлын үед эрсдэлт нөхцөлд байгаа айл өрхүүдээс түлээ, нүүрсний судалгаа авч, ажлын хэсэг тухайн айлуудын нөхцөл байдалтай танилцан Засаг даргын нөөц сангаас 240.000 төгрөгөөр 11 өрхөд түлээ, нүүрсний дэмжлэг үзүүллээ. Уг дэмжлэг үзүүлсэн өрхөд 9 хүүхэд, 17 насанд хүрсэн иргэн, 3 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, 7 ахмад настан хамрагдаж байна.

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.