..бусад

Нэгдсэн халаалтын уурын зууханд аймгийн ажлын хэсэг хяналт шалгалт хийлээ.

Сумын төвлөрсөн дулаан хангамжтай холбоотойгоор байгууллагуудаас ирүүлсэн санал гомдлын дагуу сумаас сонгогдсон аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч аймгийн ИТХ-д санал хүргүүлснээр Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газраас 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг ирж шинээр ашиглалтад орсон Нэгдсэн халаалтын уурын зуухны халаалтын горим, барилга байгууламжийн аюулгүй ажиллагаа, нөхцөл байдалтай газар дээр нь ирж танилцан шалгалт хийж дүгнэлт гаргаж, "Хангай илч дулаан" ХХК-ны удирдлагад зөвлөмж,чиглэлийг хүргүүлэхээр боллоо.
ЗДТГ

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.