..бусад

2019 оны үр дүнгийн гэрээ байгууллаа.

Сумын Засаг дарга, байгууллагын дарга, эрхлэгч нартай 2019 онд хамтран ажиллах үр дүнгийн гэрээгээ 2 дугаар сарын 27-ны өдөр байгууллаа.

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.