..бусад

Хог цэвэрлэлээ.

Сар шинийн баярыг угтаж 1 дүгээр сарын 21-ний өдөр нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд хогийн цэгийг цэвэрлэх ажлыг төсөлд хамрагдаж буй өрхийн гишүүд, 1 дүгээр сарын 24-ний өдөр сумын төв хэсэг дэх хог хаягдлыг хүнсний эрхийн бичигт хамрагддаг 17 өрхийн иргэд тус тус хийж гүйцэтгэлээ.

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.