..бусад

Сумын Засаг даргын 2021-2024 оны "Шинэ хөгжилд хамтдаа" үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрөөс Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээ

© 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.