..бусад

Ерөнхий боловсролын сургууль бүтээл ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

"Бүтээмж-Чанарыг сайжруулах жил"-ийн ажлын хүрээнд Ерөнхий боловсролын сургууль бүтээлч ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Уг бүтээл ажилд байгууллагын хэмжээнд шинэ сортын цэцэг, мод бут тарьсан, мэдээллийн самбар, Кайзен саналын хайрцаг, хогоо ангилан ялгах, батерей цуглуулах сав байршуулж, Үр боловсруулах туршилтын талбайг байгуулан ажиллаж байна.

  • Мэдээллийн самбар

  • Байгууллагын орчинд шинэ сортын цэцэг тарьж ургуулж байна.

  • Кайзен саналын хайрцагийг ажлуулж эхэллээ

  • Туршилтын талбай байгууллаа.

Зарлал мэдээлэл

  • 2021-04-21 08:39:27

  • 2021-04-21 08:39:08

  • 2021-04-21 08:38:45

  • 2021-04-21 08:38:26

  • бусад

© 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.