..бусад

Эрүүл мэндийн төв бүтээлч ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

"Бүтээмж-Чанарыг сайжруулах жил"-ийн ажлын хүрээнд Эрүүл мэндийн төв нь бүтээлч ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Байгууллагын гадна гэрэлтүүлэг, яаралтай тусламжийн эрэмбэлэн ангилалтын самбар, эмийн гаж нөлөөний самбар, хугацаат эмийн самбар, “Хандлага-Бүтээмж”-Кайзeн самбар нийт 1593300 төгрөгийн санхүүжилтыг зарцуулан ажилласан байна. Эрүүл мэндийн төвийн бүтээлч ажлуудыг хийж гүйцэтгэснээр эмч, эмнэлгийн ажилтны ажиллах нөхцөл сайжирч, ажил хөнгөвчлөгдөж, хэвтэн эмчлүүлэгчдийн сэтгэл хангамж сайжирна гэж үзэж байгаа юм.

  • Гадна хаягаа шинэчилсэн.

  • Самбаруудыг шинээр хийсэн

  • Эмийн гаж нөлөөний хайрцаг шинээр хийлээ

Зарлал мэдээлэл

  • 2021-04-21 08:39:27

  • 2021-04-21 08:39:08

  • 2021-04-21 08:38:45

  • 2021-04-21 08:38:26

  • бусад

© 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.