..бусад

Моносхон цэцэрлэг Бүтээмж-Чанарыг сайжруулах жилийн ажлын хүрээнд бүтээлч ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

"Бүтээмч-Чанарыг сайжруулах жил"-ийн ажлын хүрээнд тус сумын Моносхон цэцэрлэгийн багш ажилчдын байгууллагын хэмжээнд хийсэн бүтээлч ажлуудтай ажлын хэсгийн гишүүд танилцлаа. Байгууллагын гадна гэрэлтүүлэг, мэдээллийн самбар, хүндэтгэлийн булан, махны скалад зэргийг шинээр хийснээс гадна хүүхэд бүрт хүртээмжтэй байх зорилгоор (математик, хэл яриа, туршилт танин мэдэхүй, хөгжим, дүрслэх урлаг, хөдөлгөөн эрүүл мэнд) ойролцоогоор 35 багц нэр төрлийн сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг хийж нийт 3.1 сая төгрөгийн санхүүжилтыг зарцуулж ажилласан байна.
"Бүтээмж-Чанарыг сайжруулах жил"-ийн ажлын хэсэг

Зарлал мэдээлэл

  • 2021-04-21 08:39:27

  • 2021-04-21 08:39:08

  • 2021-04-21 08:38:45

  • 2021-04-21 08:38:26

  • бусад

© 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.