..бусад

Сургалт сурталчилгааны арга хэмжээ зохион байгууллаа.

Тус сумын ИТХ-ын дэргэдэх ГХУСАЗЗ, ЗДТГ, аймгийн Цагдаагийн газартай хамтран 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр ЕБС-ийн ахлах ангийн суралцагчдад болон Өлзийт, Шар тал багийн иргэдэд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт, мэдээллийн арга хэмжээг зохион байгууллаа. Уг арга хэмжээнд нийт 176 иргэн оролцож, тэдний дунд хөгжөөнт тэмцээн зохион байгуулж 6 азтан шалгарууллаа. Арга хэмжээний зардлыг сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардлаас 300.0 мян.төгрөг зарцуулж ажиллалаа.

 

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.