Хуудас:  1  ( 8 мэдээ )
Тус суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 9 аж ахуй нэгжүүдтэй 4 сарын 13-ны өдөр сумын Онцгой комиссын дарга, Штабын дарга, Цагдаагийн алба, багийн Засаг дарга нар уулзаж бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд архи согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилэхгүй байх талаар чиглэл өгч хэсгийн төлөөлөгч "Зөрчлийн тухай хууль"-ийн холбогдох заалтуудыг танилцуулж гарын үсэг зуруулан баталгаа гаргуулан авлаа.
 
 
 
 
 
 
26Алтанцэцэг Аюуш, Urnuh Urnuu болон өөр 24 хүн
 
1 удаа хуваалцсан
 
Таалагдлаа
 
 
 
Сэтгэгдэл
 
 
Хуваалцах
 
 
Дэлгэрэнгүй ..

2021-04-13 06:21:52

Сумын ГХУССЗ, Цагдаагийн алба, ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн нар хамтран 2 дугаар сарын 18-ны өдөр Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Зөрчлийн тухай хуулийн жолооч нарт хамааралтай заалтаар 20 жолоочид эрх зүйн сургалт, мэдээлэл өгч, замын хөдөлгөөнд хуулиа хэрэгжүүлэн зөрчил гаргахгүй хөдөлгөөнд оролцохыг анхааруулж ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй ..
ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГАД ЯМАР ӨӨРЧЛӨЛТ ОРСОН БЭ?
Өдгөө хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа 1999 оны Хөдөлмөрийн тухай хууль нь төрөөс хөдөлмөрийн харилцааг дангаар зохицуулах үүрэг солигдсон шилжилтийн үеийн хөдөлмөрийн харилцааг тухайн үеийн нийгэм, эдийн засгийн өөрчлөлтөд нийцүүлсэн байдаг. Харин Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад хөдөлмөрийн харилцаа үүсэх үндэслэл, олон улсын хөдөлмөрийн суурь эрхүүдийг нарийвчлан зохицуулсан зэрэг томоохон өөрчлөлтүүдийг тусгасан. Ингээд хуулийн шинэчилсэн найруулгад тусгагдсан онцлог зохицуулалтаас танилцуулж байна.
Дэлгэрэнгүй ..
Хуудас:  1  ( 8 мэдээ )

Зарлал мэдээлэл

  • 2021-04-21 08:39:27

  • 2021-04-21 08:39:08

  • 2021-04-21 08:38:45

  • 2021-04-21 08:38:26

  • бусад

© 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.