..бусад

Сумын Засаг даргын зөвлөлийн 2020 оны 7 дахь хуралдаан 12 дугаар сарын 17-ны өдөр боллоо.

Сумын Засаг даргын зөвлөл 12 дугаар сарын 17-ны өдөр хуралдаж Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн төсөл, Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн 2020 оны тооллогын дүн, ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2021 онд хийгдэх ажлуудын санал, Газар зохион байгуулалтын 2021 оны төлөвлөгөөний төсөл зэрэг 4 асуудлыг хэлэлцлээ.

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.