Хуудас:  1   2  ( 12 мэдээ )
Сумын Засаг даргын зөвлөлийн хурал 4 сарын 19-ний өдөр хуралдаж 8 асуудал хэлэлцэж шийдвэрлэлээ.
1. 2021 оны 1 дүгээр улирлын төсвийн гүйцэтгэл
2. Ковид-19 цар тахлын үеийн иргэдээс ирүүлсэн хандивын мэдээлэл, зарцуулалт
3. Төсөв санхүүгийн шалгалтын дүн
4. Хаваржилтын явцын мэдээ, бэлчээр ашиглалтын зураглал, төлөвлөгөө, худаг уст цэгийн судалгаа
5. Байгаль орчны чиглэлээр хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө, аялал жуулчлалын бүс, маршрут тогтоох тухай.
6. Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн мэдээлэл
7. Ковид-19 цар тахлын үеийн мэдээлэл
8. Соёлын төвийн эрхлэгчийн түр орон тоонд иргэдийн өргөдлийг /шийдвэрүүдийг тухай бүр танилцуулж ажиллана/ тус тус хэлэлцлээ.
Дэлгэрэнгүй ..
Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчид болон Засаг даргын зөвлөлийн өргөтгөсөн хурал 1 дүгээр сарын 27-ны өдөр болж 6 асуудал хэлэлцэж шийдвэрлэлээ. Үүнд:
1. ИТХ-ын III хуралдааны тов, хэлэлцэх асуудал батлах тухай
2. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай. /СХС-ийн зээлийг сонгон шалгаруулах орон тооны бус зөвлөл, СХС-ийн хяналтын зөвлөл, Малжуулах төслийн ажлын хэсэг, "Бүтээмж - Чанарыг сайжруулах жил", "Үндэсний өв, бичиг соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх жил"-ийг зохион байгуулах ажлын хэсэгт иргэний төлөөлөл сонгох/
3. Төрийн дээд шагналд зарим иргэдийг тодорхойлох тухай.
4. Сумын 2020 оны "Аварга малчин өрх" шалгаруулах тухай.
5. Байгаль орчны мэргэжилтэн, Газрын даамалын сул орон тоод ирүүлсэн иргэдийн өргөдлийг хэлэлцэж шийдвэрлэх.
6. Сумын хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа ААН, дэлгүүрүүдэд хяналт шалгалт хийсэн ажлын дүн, бараа бүтээгдэхүүний үнийн тухай хэлэлцэж шийдвэрлэх.
ИТХТ, ЗДЗ-ийн өргөтгөсөн хуралдаанаар баталсан шийдвэрүүдийг тухай бүр танилцуулж, холбогдох ажлуудыг зохион байгуулахаар боллоо.
Дэлгэрэнгүй ..
Засаг даргын зөвлөлийн хурал 2021.01.08-ны өдөр хуралдаж 3 асуудал хэлэлцэж холбогдох үүрэг чиглэл, зөвлөмж өглөө.
1. ЗДТГ-ын нийгмийн даатгал, Хөдөлмөр халамж, Бэлчээр газар тариалангийн чиглэлээр зохион байгуулсан 2020 оны ажлын тайланг холбогдох мэргэжилтнүүдээр танилцуулж, цаашид анхаарах асуудлын талаар үүрэг чиглэл өглөө.
2. Малын тоо толгойн албан татварын талаар урьдчилсан байдлаар малчдаас санал авсан дүнг хэлэлцэж, цаашид ажлын хэсэг иргэдийн дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж сумын ИТХ-аар батлуулахад бэлтгэх талаар зөвлөмж өглөө.
3. 2020 оны хүн ам, мал тооллогын дүнг танилцууллаа.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дэлгэрэнгүй ..
Засаг даргын зөвлөлийн хурал 2021.01.08-ны өдөр хуралдаж 3 асуудал хэлэлцэж холбогдох үүрэг чиглэл, зөвлөмж өглөө.
1. ЗДТГ-ын нийгмийн даатгал, Хөдөлмөр халамж, Бэлчээр газар тариалангийн чиглэлээр зохион байгуулсан 2020 оны ажлын тайланг холбогдох мэргэжилтнүүдээр танилцуулж, цаашид анхаарах асуудлын талаар үүрэг чиглэл өглөө.
2. Малын тоо толгойн албан татварын талаар урьдчилсан байдлаар малчдаас санал авсан дүнг хэлэлцэж, цаашид ажлын хэсэг иргэдийн дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж сумын ИТХ-аар батлуулахад бэлтгэх талаар зөвлөмж өглөө.
3. 2020 оны хүн ам, мал тооллогын дүнг танилцууллаа.
Дэлгэрэнгүй ..

Сумын Засаг даргын зөвлөл 12 дугаар сарын 17-ны өдөр хуралдаж Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн төсөл, Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн 2020 оны тооллогын дүн, ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2021 онд хийгдэх ажлуудын санал, Газар зохион байгуулалтын 2021 оны төлөвлөгөөний төсөл зэрэг 4 асуудлыг хэлэлцлээ.

Дэлгэрэнгүй ..

Засаг даргын зөвлөл шинэчлэгдэж, анхны хурлаа 12 дугаар сарын 04-ний өдөр хийлээ. Хурлаар МАА-н болон төв суурингийн өвөлжилтийн өнөөгийн байдал, 2020 оны төсвийн гүйцэтгэл, сангуудын зарцуулалт, түр ажлын байранд ирсэн өргөдлийг хэлэлцэж шийдвэрлэх, холбогдох эрх зүйн актын 2020 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийг тус тус хэлэлцэж шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй ..

Сумын Засаг даргын зөвлөл 2 дугаар сарын 27-ны өдөр хуралдаж, ЗДТГ-ын төрийн захиргааны албан хаагчдын 2018 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж цаашид хэрэгжүүлэх ажлын чиглэлээр үүрэг чиглэл өгч ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй ..

Сумын Засаг даргын зөвлөл 2019 оны анхны хурлаа хуралдаж "Сумын сайн малчин", Алдарт уяач, Засаг даргын нөөц сангаас 1-р улиралд зарцуулах төсөв, төрийн захиргааны зарим албан хаагчдын ажлын тайланг тус тус хэлэлцэж шийдвэрлэлээ.

 

 
Дэлгэрэнгүй ..

Засаг даргын зөвлөлийн хурал 9 дүгээр сарын 05-ны өдөр боллоо. Хурлаар аймгийн ИТХ-аас баталсан “Эрүүл Ирээдүй”, “Морин хуур-Уртын дуу”, “Эрүүл мэндийн хөтөч”, “Оюунлаг Булган”, “Монгол нум сум” дэд хөтөлбөрүүдийн тайланг тус тус хэлэлцэж үнэлэлт дүгнэлт өглөө.

 

Дэлгэрэнгүй ..

Сумын Засаг даргын зөвлөлийн II хуралдаан 2 дугаар сарын 10-ны өдөр хуралдаж 4 асуудал хэлэлцэж шийдвэрлэлээ

Дэлгэрэнгүй ..
Хуудас:  1   2  ( 12 мэдээ )

Зарлал мэдээлэл

  • 2021-04-21 08:39:27

  • 2021-04-21 08:39:08

  • 2021-04-21 08:38:45

  • 2021-04-21 08:38:26

  • бусад

© 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.