Хуудас:  1  ( 9 мэдээ )
Засаг даргын зөвлөлийн хурал 2021.01.08-ны өдөр хуралдаж 3 асуудал хэлэлцэж холбогдох үүрэг чиглэл, зөвлөмж өглөө.
1. ЗДТГ-ын нийгмийн даатгал, Хөдөлмөр халамж, Бэлчээр газар тариалангийн чиглэлээр зохион байгуулсан 2020 оны ажлын тайланг холбогдох мэргэжилтнүүдээр танилцуулж, цаашид анхаарах асуудлын талаар үүрэг чиглэл өглөө.
2. Малын тоо толгойн албан татварын талаар урьдчилсан байдлаар малчдаас санал авсан дүнг хэлэлцэж, цаашид ажлын хэсэг иргэдийн дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж сумын ИТХ-аар батлуулахад бэлтгэх талаар зөвлөмж өглөө.
3. 2020 оны хүн ам, мал тооллогын дүнг танилцууллаа.
Дэлгэрэнгүй ..

Сумын Засаг даргын зөвлөл 12 дугаар сарын 17-ны өдөр хуралдаж Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн төсөл, Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн 2020 оны тооллогын дүн, ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2021 онд хийгдэх ажлуудын санал, Газар зохион байгуулалтын 2021 оны төлөвлөгөөний төсөл зэрэг 4 асуудлыг хэлэлцлээ.

Дэлгэрэнгүй ..

Засаг даргын зөвлөл шинэчлэгдэж, анхны хурлаа 12 дугаар сарын 04-ний өдөр хийлээ. Хурлаар МАА-н болон төв суурингийн өвөлжилтийн өнөөгийн байдал, 2020 оны төсвийн гүйцэтгэл, сангуудын зарцуулалт, түр ажлын байранд ирсэн өргөдлийг хэлэлцэж шийдвэрлэх, холбогдох эрх зүйн актын 2020 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийг тус тус хэлэлцэж шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй ..

Сумын Засаг даргын зөвлөл 2 дугаар сарын 27-ны өдөр хуралдаж, ЗДТГ-ын төрийн захиргааны албан хаагчдын 2018 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж цаашид хэрэгжүүлэх ажлын чиглэлээр үүрэг чиглэл өгч ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй ..

Сумын Засаг даргын зөвлөл 2019 оны анхны хурлаа хуралдаж "Сумын сайн малчин", Алдарт уяач, Засаг даргын нөөц сангаас 1-р улиралд зарцуулах төсөв, төрийн захиргааны зарим албан хаагчдын ажлын тайланг тус тус хэлэлцэж шийдвэрлэлээ.

 

 
Дэлгэрэнгүй ..

Засаг даргын зөвлөлийн хурал 9 дүгээр сарын 05-ны өдөр боллоо. Хурлаар аймгийн ИТХ-аас баталсан “Эрүүл Ирээдүй”, “Морин хуур-Уртын дуу”, “Эрүүл мэндийн хөтөч”, “Оюунлаг Булган”, “Монгол нум сум” дэд хөтөлбөрүүдийн тайланг тус тус хэлэлцэж үнэлэлт дүгнэлт өглөө.

 

Дэлгэрэнгүй ..

Сумын Засаг даргын зөвлөлийн II хуралдаан 2 дугаар сарын 10-ны өдөр хуралдаж 4 асуудал хэлэлцэж шийдвэрлэлээ

Дэлгэрэнгүй ..

Засаг даргын зөвлөл 2017 оны анхны хурлаа хийж 2 асуудал хэлэлцлээ. Үүнд: 2017 онд Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө, ЕБС-ийн дотуур байрны үйлчилгээний ажилтны сул орон тоонд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, хүсэлтийг хэлэлцэж шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй ..

Засаг даргын зөвлөл шинэчлэгдлээ

Дэлгэрэнгүй ..
Хуудас:  1  ( 9 мэдээ )

© 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.