..бусад

"Яг түүн шиг" тэмцээн зохион байгууллаа.

Сумын Соёлын төвөөс "Яг түүн шиг" тэмцээнийг 12 дугаар сарын 21-ний өдөр зохион байгуулж ЕБС, Цэцэрлэгийн хамт олон оролцож 8 төрлөөр өсөлдлөө.

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.