..бусад

Соёлын төв шинэ дээвэртэй боллоо

Соёлын төвийн дээврийн зардлыг аймгийн Боловсрол соёлын газраас 13.0, Орон нутгийн хөгжлийн сангаас 2.0 нийт 15.0 сая.төгрөгийн төсвийг шийдвэрлүүлж, орон нутгийн болон соёлын төвийн ажилчдын бүлээр дээврийн болон гадна засварын ажлыг 7 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 8 дугаар сарын 20-ны хооронд хийж гүйцэтгэлээ.

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.