..бусад

бүжгийн багш ЕБС-ийн 6-9 ангийн суралцагчдад бүжгийн сургалт явууллаа.

Соёлын төвийн бүжгийн багш Л.Цэрэнчимэд ЕБС-ийн 6-9 ангийн суралцагчдад "Хүмүүн төрөлхтөн", "Задгаа цагаан" бүжгүүдээр сургалт хийлээ.

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.