..бусад

“Бид чадна” тэмцээн зохион байгууллаа.

Хүүхдийн авхаалж, ур чадвар, хөдөлгөөнийг сайжруулах багаар ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2018-03-20-нд "Бага" бүлгийн дунд "Бид чадна" хөгжөөнт тэмцээнийг зохион явууллаа. 1, 2-р дугаар байрыг шалгаруулан өргөмжлөл гарын бэлэг гардуулж, оролцсон болон дэмжсэн бүх хүүхдүүдийг шагнаж урамшууллаа.

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.