..бусад

Гэр цэцэрлэг ажиллуулж байна

Сумын Моносхон цэцэрлэг зуны гэр цэцэрлэгээ хөдөөгийн багийн 2 чиглэлд 6 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 25-ны хооронд ажиллуулж 2-6 настай хөдөө багийн хүүхдүүдэд СӨБ-ийг эзэмшүүлж байна.

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.