..бусад

Цэцэрлэгийн дунд бүлгийн хүүхдүүдийн дунд АХА тэмцээн явууллаа.

Моносхон цэцэрлэгийн дунд бүлгийн хүүхдүүдийн дунд "АХА" тэмцээнийг зохион явууллаа. Тэмцээнд 1-р байранд Э.Зуунчулуун, 2-р байранд Т.Туяа, 3-р байранд Б.Лхамянжин нар орлоо. Тэмцээнийг бүлгийн багш Н.Оюунчимэг ивээн тэтгэлээ.

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.