..бусад

Зорилтод бүлгийн иргэдийг үзлэг шинжилгээнд хамрууллаа.

Зорилтот бүлгийн иргэдэд эрүүл зан үйл төлөвшүүлэх ажлын удирдамжийн дагуу 3 дугаар сарын 14, 15-ны өдрүүдэд сумын Эрүүл мэндийн төв урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгууллаа. Үзлэгт 15 өрхийн 30 иргэнийг хамрууллаа. Үүнээс дотрын эмчийн үзлэг эход 15 өрхийн 30 хүн, хүүхдийн эмчийн үзлэгт 15 өрхийн 10 хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн үзлэгт 7 хүн, лаборатори шинжилгээнд 11 хүн, элэгний В,С шинжилгээнд 6, шээсний ерөнхий шинжилгээнд 7, цусны ерөнхий шинжилгээнд 2 хүн тус тус хамрагдсан байна.

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.